Vrtání a osazování průchodek do plastových nádrží

Postup vrtání a osazování gumových průchodek do plastových nádrží není až tak komplikovaný a zvládne ho i zručnější kutil. Pro informaci uvádíme seznam nářadí, které je možno pro tuto činnost použít.

  • Vykružovací korunka - rozměry dle otvoru, případně je možno použít i jiný řezný nástroj, kterým je možné vyrobit otvor v plastové stěně
  • Vrtačka
  • Odhrotovač - nebo nůž na sražení hran
  • Gumová průchodka
  • Metr
  • Popisovač

Osazení vodoměrné šachty průchodkou

Gumovou průchodkou osazujeme do otvoru ve vodoměrné šachtě, který vytvoříme ve spodní části šachty (nádrže). Toto je  místo je již z výroby označeno takzvanými "zrcátky". Zrcátka jsou plochá místa s naznačenými body, které jsou určeny k vrtání (vykružování) a splňují veškeré nároky určené vodárnami.

Vrtaný průchod bude umístěn zhruba 15 až 20 cm od spodní hrany vodoměrné šachty. Přesné místo si odměříme pomoci metru a označíme pomocí popisovače. V případě potřeby je možnost zvolit i individuální umístění otvoru. 

Osazení jímky nebo plastové nádrže na vodu průchodkou

Postup osazení gumové průchodky pro jímku nebo plastovou nádrž na vodu je stejný, jako v předešlém případě.

V tomto případě jsou i zde z výroby připravena tzv. bodově označená zrcátka, která jdou určená k vyvrtání (vykružování) otvoru pro průchodku. Je  však velmi důležité dodržet zásadu nátokových a výtokových vrtaných průchodů.

Výtokový otvor musí být umístěn 3 až 5 cm níž než je vtokový otvor. Toto si odměříme a naznačíme pomocí popisovače. Pokud není dodržen výškový rozdíl vrtaných otvorů, může se stát, že přitékající voda nestihne odtékat stejnou rychlostí a vtokový otvor se ucpe.

 Videonávod - jak vyvrtat otvor do plastové nádrže